Artykuły

Zdrowie w pracy

28 kwietnia to dzień, w którym obchodzone są dwa międzynarodowe święta związane ze zdrowiem.

28 kwietnia to dzień, w którym obchodzone są dwa międzynarodowe święta związane ze zdrowiem: Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (ang. World Day for Safety and Health at Work) oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy.

Pierwsze z tych świąt ustanowione zostało w 2003 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC). Zostało uznane przez rząd Polski, podobnie jak przez rządy 18 innych krajów. Jest u nas obchodzone od 2007 roku, a jego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo panujące w zakładach pracy oraz na zdrowie pracowników, a zwłaszcza osób pracujących w warunkach szczególnie niekorzystnych dla zdrowia lub zagrażających życiu.
Święto to nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy ustanowionego przez ITUC w 1996 roku, które z kolei ma na celu uczczenie pamięci osób, które straciły życie w wyniku wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważne i pomaga zapobiegać rażącemu łamaniu zasad BHP oraz właściwie dbać o prawa pracowników.