Artykuły

Wady zgryzu a ortodoncja

Zgryz to nazwa dla stosunku łuków zębowych szczęki i żuchwy. Jest to pozycja indywidualna dla każdej osoby. W wyniku nieprawidłowości pojawiających się w okresie wzrostu mogą pojawić się wady zgryzu. W jaki sposób się je diagnozuje? Odbywa się to podczas analizy położenia łuków zębowych w trzech płaszczyznach: względem płaszczyzny strzałkowej, czołowej i horyzontalnej. Do
najczęstszych wad zgryzu należą tyłozgryz i przodozgryz.
Tyłozgryz polega na przesunięciu dolnego łuku zębowego względem górnego do tyłu. Przodozgryz zaś polega na przesunięciu dolnego łuku do przodu.

Wady zgryzu nie tylko utrudniają funkcjonowanie pacjentowi, ale wpływają także na walory estetyczne twarzy. Niemal zawsze zdiagnozowane wady wymagają leczenia. Tą dziedziną stomatologii zajmuje się ortodoncja. Zwykle leczenie podejmowane jest już po zakończeniu etapu wzrostu zębów stałych u młodzieży, choć pod opiekę ortodonty oddać można także dzieci z uzębieniem mlecznym i mieszanym, dzięki czemu szybko można zdiagnozować problem i zaplanować późniejsze leczenie.