Artykuły

Stwardnienie rozsiane

Nowy lek na stwardnienie rozsiane! Surowa i bardzo rygorystyczna amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła lek, który ma pomóc w walce ze stwardnieniem rozsianym w zaawansowanym stopniu. Alemtuzumab, bo o nim mowa, stosowany jest aktualnie w walce z różnego rodzaju białaczką. Nowy lek ma być stosowany do remitująco – nawracającej postaci SM. Ma być on lekiem trzeciego rzutu. Alemtuzumab ma być stosowany jedynie dla specjalnej grupy chorych, którzy przeszli nieskutecznie terapię co najmniej dwoma standardowymi lekami. Chorzy mają być kwalifikowani do podania leku przez specjalny program. Program ten ma zapewnić edukację dla pacjentów i lekarzy oraz przede wszystkim rejestrować występujące niepożądane skutki uboczne, które pojawią się w okresie 48 miesięcy od przyjęcia ostatniej iniekcji. W badaniach nad tym lekiem dowiedziono, że u większości chorych spadła liczba nawrotów choroby w ciągu roku. Badania porównano do grupy kontrolnej pacjentów, którzy zażywają standardowy lek w tej postaci stwardnienia rozsianego, czyli interferon-beta – 1a.