Artykuły

Stłoczenia zębów – jak powstają

Ortodoncja, jako główny sposób na leczenie stłoczeń zębów. Poznaj rodzaje tego problemu!

Obecnie, wiele osób smaga się z nieprawidłowym zgryzem, do którego zaliczają się stłoczenia zębów. Zwykle powodem tego jest zmniejszenie się łuku zębowego. Ów zjawisko związane jest po prostu z ewolucją i można spotkać to na całym świecie. Dlatego jeśli posiadasz wadę zgryzu to wiedz, że nie jesteś wyjątkiem. Nie należy tego lekceważyć, tak więc najlepszą pomocą może oczywiście okazać się porada stomatologiczna, oraz leczenie.

Jakie mamy rodzaje stłoczeń zębów?

Podział ten należy rozróżniać pod względem okresu, w jakim powstały. Zaliczają się do nich: – pierwotne stłoczenia zębów tzw. pierwszorzędne – wtórne stłoczenia zębów – inaczej mówiąc, drugorzędne – późne stłoczenia zębów – trzeciorzędowe Lekceważenie tego typu problemów może mieć zły wpływ na samopoczucie i odbija się to także na wyglądzie osobistym. Wszystko jednak można wyleczyć dzięki dzisiejszej technologii, jaką oferują nam gabinety dentystyczne.

Powstawanie stłoczeń – jak do tego dochodzi?

Wyżej zostały wymienione trzy rodzaje stłoczeń zębów, warto jednak wiedzieć, w jaki sposób do nich dochodzi. Stłoczenia pierwotne – ma to duży związek z genetyką i dysproporcją, jaka dotyczy wielkości zębów, oraz podstawy kostnej. Taka sytuacja występuje np. w sytuacji, gdy dziecko odziedzicza małą szczękę po mamie i bardzo duże zęby po tacie. Stłoczenia wtórne – ma na nie wpływ środowisko i jego czynniki, czyli np. sytuacja, w której doszło do przedwczesnej utraty zębów mlecznych – trzonowych, bądź podczas byt wczesnej ekstrakcji pierwszych, mlecznych trzonowców, bądź kła. Pojawia się to zwykle u dzieci w wieku od 6 do 7 lat Stłoczenia późne – dochodzi do nich u pacjentów w wieku 17- 20 roku życia, podczas resztkowego wzrostu żuchwy, która napotyka opór górnych zębów przednich. Na to wszystko najlepsza może okazać się wizyta u dentysty, oraz zabiegi ortodontyczne.