Artykuły

Statystyki lekarzy dentystów

Ostatnie badania nad ilością lekarzy dentystów w Polsce oraz podziałem według płci pokazują jednoznacznie, że zawód lekarza stomatologii częściej wykonują kobiety aniżeli mężczyźni. Według danych z końca września 2014 roku w zawodzie funkcjonowało ponad dwadzieścia sześć tysięcy kobiet i około trzykrotnie mniej mężczyzn, bo zaledwie osiem i pół tysięcy. W obu przypadkach, czyli kobiet i mężczyzn zanotowano wzrost liczby czynnych zawodowo lekarzy stomatologii. Dane z września zostały porównane z danymi z końca marca bieżącego roku. W badaniach został dokonany również podział ze względu na wiek. Aktywnych zawodowo kobiet było najwięcej w przedziale wiekowym pomiędzy 46 a 50 rokiem życia. Inaczej sprawa ta kształtuje się w przypadku mężczyzn. Tutaj, największa ilość czynnych zawodowo dentystów to mężczyźni w wieku pomiędzy 26 a 30 rokiem życia. Statystyki obejmują również osoby czynne zawodowo po 70 roku życia. W tym zakresie  również widocznie prowadzą kobiety.