Artykuły

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny to specjalistyczne badanie wykorzystujące pole magnetyczne i jego oddziaływanie na ludzki organizm. Dzięki temu badaniu możliwa jest precyzyjna diagnoza wielu schorzeń. Rezonansowi magnetycznemu można bowiem poddawać takie części organizmu jak ośrodkowy układ nerwowy, układ kostno-stawowy, narządy wewnętrzne jamy brzusznej,
gardło, krtań i węzły chłonne szyi, miednica, narządy rozrodcze, serce i układ naczyniowy i inne.

Jest to nieinwazyjna metoda pozwalająca na uzyskanie obrazów wnętrza ciała. Jest to jedna z podstawowych technik tomografii, którą wykorzystuje się w medycynie. Ma ona też zastosowanie w badaniach naukowych. Proces odkodowywania uzyskanego podczas badania obrazu nazywa się rekonstrukcją.

Atutem tego badania jest fakt, że nie wykorzystuje się w nim promieniowania rentgenowskiego, które może być potencjalnie szkodliwe. Można zatem w bezpieczny i nieinwazyjny sposób wykryć i rozpoznać choroby w wielu tkankach ciała, także w tych zasłoniętych przez kości.