Artykuły

Rewolucja w implantologii

Implant zębowy wyposażony w nanopory ze złota zapewnia łagodniejszy przebieg wzrastania implantu.

Implant zębowy wyposażony w nanopory ze złota zapewnia łagodniejszy przebieg wzrastania implantu. Może tak się stać również ze względu na wzbogacenie powierzchni o środki wykazujące działanie przeciwzapalne, a także przeciwzakrzepowe. Naukowcy z Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opracowują sposób elektrochemiczny na pozyskiwanie nanoporowatego złota, który ze względu na wyżej wymienione właściwości staje się obiektem zainteresowania wielu badaczy. Dodatkowo weryfikuje się o w surowiec pod względem odporności na korozję w przypadku implantów medycznych.

Obserwacje przeprowadzane są w stymulowanych płynach ustrojowych między innymi w osoczu, czy też ślinie. Nanoporami w złocie można pokryć właściwie całą powierzchnię implantu. Najcięższe po wszczepieniu implantu są pierwsze 2-3 dni. Wtedy bowiem nasz organizm może rozpoznać implant jako coś obcego i dąży do odrzucenia. Właśnie w tym momencie może dojść do infekcji bądź stanów zapalnych. Dzięki zastosowaniu nanoporu ze złota przebieg wzrastania implantu staje się łagodniejszy.