Artykuły

Pulmonologia

Pulmonologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnostyką chorób układu oddechowego. Inną nazwą tej dziedziny jest pneumonologia. Wykorzystuje całą gamę badań diagnostycznych, dzięki którym lekarz specjalista może ocenić stan zdrowia dróg oddechowych oraz płuc pacjenta. Jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w pulmonologii jest badanie RTG, czyli radiogram klatki piersiowej. Badanie to wykorzystuje działanie promieniowania jonizującego i jego zdolność do wywoływania zmian w materiale światłoczułym, który pokrywa kliszę. W efekcie otrzymuje się zdjęcie w postaci negatywu, na którym widoczne są wewnętrzne organy pacjenta. Innym ważnym badaniem diagnostycznym jest tomografia klatki piersiowej, która umożliwia ocenę morfologiczną płuc i pozostałych narządów klatki piersiowej. W pulmonologii powszechnie stosuje się też spirometrię – badanie czynnościowe pozwalające zmierzyć ilość powietrza wdychanego i wydychanego z płuc, a co za tym idzie – ocenić czynności płuc. Te i inne badania diagnostyczne umożliwiają wykrycie wielu chorób układu oddechowego i podjęcie właściwego leczenia. Częste choroby dotyczące układu oddechowego to np. astma oskrzelowa, mukowiscydoza, pylica płuc, gruźlica, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, rak płuc, sarkoidoza.