Artykuły

Pamiętaj o badaniu wzroku!

Jeśli dobrze widzimy często nie wykonujemy badań kontrolnych

Myślimy po prostu, iż nie ma takiej potrzeby. Do podstawowych badań  należy : komputerowe badanie wzroku, badanie ciśnienia wewnątrz oka, badanie ostrości wzroku, badanie całego oka.

Komputerowe badanie wzorku polega przede wszystkim na ocenie krzywizny wzroku oraz rozpoznanie wady. Niestety tego typu badanie nie zawsze pozwala dobrać właściwe okulary. Badanie ciśnienia wewnątrz oka wykonuje się za pomocą tonometru. Wysokie ciśnienie w oku może świadczyć o rozwijającej się jaskrze. Ostrość wzorku powinna być badana za każdym razem, gdy pojawiamy się u okulisty. Pacjent przychodzący do Jakub Janicki musi odczytać z tablicy literki lub kształty. Natomiast badanie całego oka przeprowadza się wykorzystując lampę szczelinową. Urządzenie to pozwala obejrzeć całe oko.

Pamiętajmy, aby regularnie badać wzrok. Zapraszamy na konsultacje lekarskie u naszych specjalistów.