Artykuły

Palenie a stawy

Niedawno naukowcy z Zakładu Chirurgii Ortopedycznej Uniwersytetu Pensylwanii udowodnili, że palenie papierosów ma wpływ na to, jak zrastają się kości.
Czas leczenia złamań jest dłuższy, przez co mogą tworzyć się dodatkowe schorzenia. Naukowcy zauważyli również, iż u palaczy istnieje większe prawdopodobieństwo nieprawidłowego zrośnięcia
się kości niż u osób niepalących. Ryzyko to wyższe jest o około 2,3 raza więcej. Drugim niepokojącym faktem jest, iż długość leczenia i zrastania się kości wynosi o około siedem tygodni
więcej niż u osób niepalących. Średnio, wydłużony czas zrastania, wynosi około trzydzieści dwa tygodnie. Na jakiej podstawie ustalono te wyniki? Wyniki zostały opracowane na podstawie
dwudziestu różnych badań, w których badano ponad sześć tysięcy osób. W grupie osób złamania dotyczyły kości udowej, ramiennej, piszczelowej, biodrowej, stopy. Leczenie odbywało się w dwojaki sposób, chirurgicznie i pooperacyjnie. Palenie papierosów przynosi organizmowi samych szkód. Najczęstszym powikłaniem nadal jest nowotwór płuc. Palenie prowadzi do stopniowego niszczenia tkanek w organizmie.