Artykuły

Medycyna ogólna

Medycyna ogólna to termin, który coraz rzadziej jest używany zarówno przez specjalistów, jak i przez pacjentów. Coraz częściej jest to termin, który zastępowany jest mianem interny. W ogólnym ujęciu internista zajmuje się chorobami narządów wewnętrznych. Internistą najczęściej jest także lekarz rodzinny. To właśnie osoba, do której idziesz jako pierwszej z objawami choroby. Interna jest dziedziną bardzo szeroką. Nie tak, jak na przykład chirurgia, zajmuje się schorzeniem prawie każdego układu. Co ważne interna jest dziedziną nadrzędną w stosunku do innych dyscyplin. Przecież nie można wprowadzać leczenia specjalistycznego, jeżeli nie ma dobrze postawionej diagnozy! Dlatego interna jest tak bardzo ważna w leczeniu człowieka. Kształcenie lekarza internisty zajmuje wiele lat. Musi on mieć wiedzę, na temat każdej choroby, jaka występuje na terenie całego świata. Musi umieć interpretować wyniki, nawet te najbardziej specjalistyczne. Internista to ciężki zawód. Osoba, która chce go praktykować musi naprawdę kochać to co robi i podchodzić do tego z wielką pasją.