Artykuły

Mapy potrzeb zdrowotnych 2015

Już 1 stycznia 2015 roku w życie wejdzie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące tworzenia map potrzeb zdrowotnych. Celem nowego projektu jest przygotowanie przez wojewodów analizy potrzeb medycznych oraz stanu usług medycznych we wszystkich regionach Polski. Na podstawie map wojewódzkich powstanie Ogólnopolska Mapa Potrzeb Zdrowotnych. Mapa będzie dotyczyła kilku kluczowych kwestii w zakresie rozwoju medycyny i realizacji usług medycznych w Polsce. Przede wszystkim analizie zostaną poddane kwestie demograficzne, takie jak liczba i struktura ludności oraz sposób i częstotliwość korzystania przez pacjentów z usług medycznych. Analizowana będzie też ilość i rozmieszczenie placówek medycznych oraz sprzętu medycznego oraz zjawisko migracji pacjentów pomiędzy poszczególnymi regionami w celach zdrowotnych. Na podstawie tak przygotowanej mapy Ministerstwo Zdrowia będzie opracowywało projekty zmian w usługach medycznych w konkretnych regionach Polski i wspierało te inwestycje, które z punktu widzenia mieszkańców danego województwa są najbardziej pożądane.