Artykuły

Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 22 lata temu (w 1992 roku) święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w związku z zakończeniem trwającej od 1983 roku Dekady Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest przybliżenie społeczeństwu zarówno problemów, z jakimi zmagają się
niepełnosprawni, jak i pomoc we włączeniu niepełnosprawnych do aktywnego życia społecznego. Jest to okazja, by uświadamiać społeczeństwo o tym, jakie są zalety integracji osób
niepełnosprawnych w każdej dziedzinie życia – w polityce, kulturze, życiu społecznym i gospodarczym. Często podczas obchodów poruszana jest tematyka barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnych pełne korzystanie z przestrzeni oraz budynków użyteczności publicznej. Jest to też okazja do dyskusji na temat ochrony zdrowia, przyczyn niepełnosprawności oraz opieki medycznej i profilaktyki. Podobnym świętem jest Międzynarodowy Dzień Inwalidów obchodzony każdego roku w trzecią niedzielę marca, a ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy.