Artykuły

Dzień Chorób Rzadkich

Już w poniedziałek 29 lutego w kalendarzu świąt nietypowych odnajdziemy Dzień Chorób Rzadkich.

W Europie na ową przypadłość choruje ok. 6 % populacji. Jest to ponad 30 mln osób. Jest to grupa chorób bardzo różnorodna. Różnią się zdecydowanie objawami, ale i także skutkami. Ich cechą wspólną jest bardzo ciężki przebieg. Niestety tylko 5 % z całej grupy może być skutecznie leczonych. Mogą dotknąć choroby w każdym wieku, lecz aż 75 % z nich dzieci borykające się z tymi schorzeniami. Oszacowuje się, iż na całym świecie żyje aż 350 milinów ludzi z chorobami genetycznymi. W samej Europie liczba osób chorujących na choroby rzadkie sięga 30 milionów. Statystycznie co 25 dziecko rodzi się z chorobą rzadką. Samych schorzeń rzadkich  jest ponad sześć tysięcy, a na większość z nich, czyli aż 95 % nie ma skutecznej terapii opartej na leczeniu farmakologicznym.

Choroby Rzadkie:

-zespół Charge,

-zespół Dravet,

-zespół Retta,

-choroba Dercuma,

-nadciśnienie płucne,

-stwardnienie guzowate,

-mukowiscydoza.