Artykuły

Diagnostyka ortopedyczna

Ortopedia to dziedzina medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z narządem ruchu – szkieletem (za wyjątkiem kości czaszki), a także układem więzadłowo-stawowym i uszkodzeniami nerwów, mięśni i naczyń.

W diagnostyce ortopedycznej wykorzystuje się między innymi takie badania jak RTG, czyli zdjęcie rentgenowskie, oraz TK – tomografia komputerowa. Na podstawie uzyskanego za ich pomocą obrazu części ciała pacjenta lekarz ortopeda jest w stanie ocenić stan jego zdrowia i zaplanować odpowiednie leczenie.

Do często wykonywanych zabiegów diagnostycznych w ortopedii należy także artroskopia diagnostyczna, czyli wziernikowanie wnętrza stawów (np. stanów kolanowych). Używa się w tym celu urządzenia zwanego artroskopem. Umożliwia ono ocenę struktur wewnątrzstawowych (takich jak chrząstki stawowe, błona maziowa, więzadła, mięśnie i łąkotki). Na podstawie takiej diagnostyki można dokonać procedury zwanej artroskopią operacyjną (inaczej terapeutyczną), podczas której przeprowadza się na stawie operację przy użyciu miniaturowych instrumentów chirurgicznych. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zabiegu konieczna jest jednak dokładna diagnoza, która pozwoli ocenić stan określonych narządów i wybrać najlepszą metodę ich leczenia.