Artykuły

Diagnostyka medyczna

Diagnostyka jest dziedziną nauk medycznych dotyczącą rozpoznawania chorób. Diagnozy, czyli rozpoznania klinicznego, dokonuje się na podstawie analizy dokonanej przez lekarza specjalizującego się w danej dziedzinie medycyny.
Analizy tej dokonuje się podczas:

  • badania podmiotowego, czyli wywiadu z pacjentem dotyczącego odczuwanych przez niego objawów i dolegliwości chorobowych;
  • badania przedmiotowego, czyli obserwacji oraz fizycznego badania pacjenta;
  • a także na podstawie wyników badań laboratoryjnych i obrazowych.

Rozpoznanie, czyli postawienie diagnozy, to wynik procesu diagnostycznego. Polega on na zbieraniu i ocenianiu informacji na temat dolegliwości pacjenta. Jego celem jest nie tylko określenie choroby, na którą cierpi pacjent (diagnoza nozologiczna), ale także pełna identyfikacja stanu chorego, określenie przyczyny powstania choroby i jej zaawansowania. Podczas procesu diagnostycznego określa się też przewidywane następstwa choroby oraz rokowania, co umożliwia także podjęcie wskazanych dla konkretnego przypadku metod leczenia.