Artykuły

Dentyści wspierają Afrykę

Mieszkańcy wielu państw afrykańskich nie mają tak prostego dostępu do usług stomatologicznych jak Europejczycy. Brakuje nie tylko lekarzy, którzy mogliby kontrolować i leczyć zęby oraz wystarczającej ilości gabinetów stomatologicznych, ale także podstawowych środków przeznaczonych do higieny jamy ustnej – szczoteczek do zębów i past do zębów. Dlatego też organizowane są liczne akcje wspomagające leczenie i ochronę zębów w słabo rozwiniętych krajach afrykańskich, a zwłaszcza w regionach, gdzie gabinety stomatologiczne należą do wielkiej rzadkości. W Polsce
organizowana była niedawno kampania „Kup pan szczoteczkę”, której celem było zebranie szczoteczek i past do zębów i wysłanie ich do Kamerunu. Akcja zakończyła się wielkim sukcesem – zebrano i wysłano z Polski do Kamerunu ponad 30 tysięcy past i szczoteczek do zębów. Była to część trwającej właśnie humanitarnej inicjatywy „Dentysta w Afryce”, w ramach której dentyści
z Polski wyjeżdżają jako wolontariusze do Afryki, by leczyć zęby oraz promować nawyki właściwej higieny jamy ustnej.