Artykuły

„Chroń Dziecięce Uśmiechy”

Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Chroń Dziecięce Uśmiechy” mający na celu zwiększenie świadomości o zdrowiu jamy ustnej oraz profilaktyczne badania stomatologiczne dzieci wystartował po raz kolejny i objął tym razem ok. 8,6 tysięcy dzieci z pięciu województw. Przeglądom stomatologicznym poddano dzieci mieszkające w województwach: mazowieckim, łódzkim, podlaskim,
zachodniopomorskim i pomorskim. Obszar ten wybrano na podstawie analizy Ministerstwa Zdrowia – badań z 2011 roku przeprowadzonych w ramach programu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej”. Są to  województwa, w których dzieci statystycznie mają największe problemy z próchnicą.

W ramach akcji do 26 szkół zawitały mobilne gabinety dentystyczne. Organizowane były też pogadanki edukacyjne dla dzieci na temat zdrowia jamy ustnej oraz odpowiedniej higieny, prowadzone przez wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, jednego z organizatorów całej akcji. Podobne zajęcia profilaktyczne będą odbywały się dalszym ciągu do końca lutego w szkołach na terenie całego kraju.