Artykuły

Badanie RTG

Badanie RTG to badanie, dzięki któremu w szybki i mało inwazyjny sposób możemy wykonać diagnostykę choroby. Badanie RTG to badanie, które odbywa się w pomieszczeniu, do którego dostęp ma tylko lekarz radiolog oraz towarzysząca  pielęgniarka. Środki bezpieczeństwa są zachowane, ponieważ osoby postronne mogą zostać napromieniowane, co wyklucza zrobienie u nich innych badań. Badanie RTG wykonuje specjalistyczne urządzenie, które wysyłając promieniowanie jonizujące, dokonuje zdjęcia. Tkanki ciała, przez które przeszło promieniowanie odbijają się
na błonie fotograficznej, dzięki czemu powstaje obraz. Zdjęcie składa się z jasnych oraz ciemnych pól, które pokazują dokładnie to, co w ludzkim organizmie występuje. Jak już wspominaliśmy
badanie RTG jest mało inwazyjne, jednakże ma pewien wpływ na nasze funkcjonowanie. Przeważnie pojawia się uczucie osłabienia, niekiedy zawroty głowy oraz wymioty. Jednakże, są to bardzo
rzadkie powikłania, które wraz z wyjściem promieni z ciała, samoistnie przechodzą. Badanie RTG jest odradzane kobietom w ciąży oraz karmiącym ze względu na dawkę promieniowania.