Artykuły

Atmosfera w gabinecie dentysty

Dla pacjentów gabinetów dentystycznych ważna jest atmosfera, która w nich panuje.

Atmosfera panująca w gabinecie dentystycznym to jeden z głównych aspektów, na które zwracają uwagę pacjenci podczas wizyt u stomatologa. Wniosek ten wypływa z badań przeprowadzonych w ramach projektu COMDENT („Developing communication competences among medical doctors with specialization in dentistry”) w czterech europejskich krajach: Polsce, Rumunii, Grecji i Austrii.

Ważna relacja pacjent – dentysta

Dla ok. 92% pacjentów komunikacja interpersonalna, czyli relacja między nimi a personelem, jest niezwykle ważna, bardzo ważna lub ważna. Badani podkreślali też, że istotne jest dla nich podejście lekarza – ok. 1/3 ankietowanych zadeklarowała, że zwraca uwagę na takie cechy jak poczucie humoru, uprzejmość, szacunek, otwartość. Wynika z tego wniosek, że atmosfera panująca w gabinecie dentystycznym ma dla pacjentów kluczowe znaczenie.

Profesjonalizm także ceniony przez pacjentów

Na dalszych miejscach znalazły się takie aspekty jak efektywność leczenia oraz profesjonalizm lekarza i jego kwalifikacje fachowe (w przypadku Austrii kryterium to znalazło się na miejscu pierwszym). Cechy te z pewnością wpływają na poziom zaufania pacjenta do lekarza.

Ważnym faktem jest też to, że ponad 72% wszystkich przebadanych przyznało, że odczuwa lęk przed wizytą dentystyczną. Być może właśnie dlatego atmosfera w gabinecie oraz postawa dentysty jest dla pacjentów tak ważna – dzięki temu czują się spokojniejsi i bardziej bezpieczni podczas wizyt. Wynika z tego, że stomatologowie powinni brać pod uwagę obawy i potrzeby swoich pacjentów i poza profesjonalnym leczeniem zwracać szczególną uwagę na swoje relacje z pacjentami oraz na ich samopoczucie.