Artykuły

14 maja – Dzień Farmaceuty

14 maja obchodzony jest Dzień Farmaceuty. Jaki jest cel tego święta i jaką rolę odgrywają farmaceuci w społeczeństwie?

W Polsce zawód farmaceuty wykonywać może osoba, która ukończyła 5,5 letnie studia kierunkowe odraz odbyła sześć miesięcy bezpłatnego stażu w aptece. Osoba taka otrzymuje od Samorządu Aptekarskiego prawo do wykonywania zawodu. Do Samorządu Aptekarskiego należą wszyscy farmaceuci, którzy pracują a aptekach, a także w hurtowaniach farmaceutycznych oraz członkowie inspekcji farmaceutycznej. Samorząd nie tylko wydaje pozwolenie na wykonywanie zawodu, ale także prowadzi sąd dyscyplinarny, zajmuje się też opiniowaniem projektów przepisów dotyczących farmacji i zawodu farmaceuty.

Dzień Farmaceuty ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak ważna rolę pełni ten zawód w społeczeństwie i jak ważne jest odpowiednie kształcenie i przygotowywanie zawodowe farmaceutów oraz zaufanie społeczne. W tym  roku w Polsce święto to jest też okazją dla farmaceutów do wyrażenia swojej postawy sprzeciwu wobec polityki związanej z lekami i podniesienia postulatu równego dostępu do reglamentowanych
leków.