Artykuły

12 maja – Dzień Pielęgniarek

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek (International Nurses Day) to święto, które każdego roku obchodzone jest 12 maja. W 1973 roku zostało ustanowione w Meksyku przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (International Council of Nurses). Datę tę wybrano ze względu na to, iż jest to rocznica urodzin Florence Nightingale, angielskiej działaczki społecznej i prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa. W obchodach dnia bierze udział Światowa Organizacja Zdrowia.

Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na to, jak ważną rolę – także społeczną – pełnią pielęgniarki. Jest to też okazja do zaprezentowania stanowiska i interesów zawodowych pielęgniarek. W Polsce święto to obchodzi się jako jako Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Warto w tym dniu podkreślić rolę tego szczególnego zawodu, który nie tylko wymaga przygotowania merytorycznego, ale także wyjątkowych cech i predyspozycji osobistych. Zawód ten ma fundamentalne znaczenie w ochronie zdrowia, w związku z czym pielęgniarki pełnią niezwykle ważną rolę w każdym społeczeństwie.